Polpharma Latvijas Republika - Cilvēki palīdz cilvēkiem

Esiet sveicināti! Jūs apmeklējat
Polpharma Latvijas Republika

mapa

Pārskatāmības ziņojums

Mijiedarbība starp Farmācijas industriju un veselības aprūpes speciālistiem būtiski un pozitīvi ietekmē pacientu ārstēšanas kvalitāti un veicina medicīnas zināšanu attīstību.

 

Kopš 2016. gada Polpharma pārstāvniecība Latvijā informē sabiedrību par sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām.

 

Atklātības kodekss ir Eiropas Zaļu Ražotāju asociācijas iniciatīva. Kompānijas, kas parakstījušas šo kodeksu katru gadu publicē ziņojumu par maksājumiem, kas saistīti ar:
- veselības aprūpes speciālistu piedalīšanos kongresos un izglītības pasākumos,
- atlīdzību vai atbalstu veselības aprūpes organizācijām, tai skaitā pētniecības un izglītības dotācijām.

 

Polpharma ir sociāli atbildīgs uzņēmums, un tās darbības pamatā ir trīs jomas: pakalpojums pacientiem un sabiedrībai, ētiska uzņēmējdarbība, kā arī inovācijas un zināšanu attīstība. Atklātības ziņojuma ideja mums ir svarīga. Mēs strādājam, saglabājot visaugstākos ētikas standartus un rūpējamies, lai mūsu darbība būtu pārredzama. Īstenojot Atklātības kodeksu, mēs apņemamies informēt sabiedrību par sadarbības mērķiem ar veselības aprūpes pārstāvjiem. Pamatojoties uz personas datu aizsardzības kodeksu, mēs apņemamies par pienākumu neizpaust informāciju par veselības aprūpes darbiniekiem, kuru zināšanas un kvalifikācijas iegūšanā mēs piedalāmies, kā ari citu informāciju, kas skar fizisku personu datus aizsardzību. Saskaņa ar Latvijas likumdošanu Latvijas Veselības inspekcijai tika sniegta informācija par 2018 gadu.

 

Pamatojoties uz personas datu aizsardzības kodeksu, mēs uzņemamies par pienākumiem neizpaust informāciju par veselības aprūpes darbiniekiem kuru zināšanu un kvalifikācijas iegūšanā mēs piedalījāmies, kā ari citu informāciju kas skar fizisku personu datus aizsardzību. Saskaņa ar Latvijas likumdošanu Latvijas Veselibas inspekcijai tika sniegta informācija par 2018 gadu.

 

Pārskatāmības ziņojums 2018 – summēšana

 

Pārskatāmības ziņojums 2017 - summēšana

 

Plašāka informācija ir atrodama šeit: http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojumi-par-sniegto-materialo-atbalstu-2017

Powered by: CMSEdito Designed by: 23studio
© POLPHARMA S.A. All rights reserved.